AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

Ricard Brescó grup: B
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:

http://galeon.com/basquetnba14/index.html

exercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4